Vorming

In navolging van de missie van JCI "groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen" worden binnen JCI diverse vormingen georganiseerd. Via deze vormingen kunnen onze leden zich zowel op persoonlijk als op professioneel vlak verder ontplooien. Binnen JCI Vlaanderen bestaat hiervoor een overkoepelend trainingsinstituut, namelijk "TIF" (Training Institute Flanders). Het biedt zowel avondtrainingen, dagtrainingen als meerdaagse trainingen aan over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld communicatie, persoonlijkheid, teamwork, ... Ook internationale en externe trainingen zoals JCI Presenter en Insights Discovery worden aangeboden. Kandidaat trainers worden professioneel opgeleid en het niveau van de vormingen ligt dan ook hoog.​

We zetten met JCI Brugge dit jaar extra in op vormingen, omdat we geloven dat dit de toekomst van onze afdeling en van de persoonlijke leden ten goede zal komen. Na een rondvraag bij de leden werden 4 vormingen geselecteerd die het meest binnen het interesseveld van de huidige ledengroep liggen:

- Teamskills (november)

- Onderhandelen 3.0 (februari) (VOLZET)

- Netwerken 1+1=3 (maart) (VOLZET)

- Improvisation for success (mei) (VOLZET)

Wie meer informatie zoekt rond de vormingen, of geïnteresseerd is om zelf trainer te worden, kan terecht op de site van TIF  of bij onze vormingsverantwoordelijke joke.ysenbaert@jci-brugge.be.

JCI Brugge vzw

Maria van Bourgondiëlaan 7b

8000 Brugge

BE 0408.654.169

info@jci-brugge.be

Partner in de kijker