Kerstkot

Eerst en vooral een welgemeende dankjewel om in het kot te willen staan. Deze website bevat wat informatie om een normale kerstkotdag te kunnen overleven.

Openingsuren

Het kerstkot is open vanaf 25/11/2016 tot en met 2/01/2017. Elke dag is het kerstkot open.

  • Openen: om 11u. ten laatste
  • Sluiten: ten vroegste om 19.00h. en ten laatste om 23.00h.

Het spreekt voor zich dat het kot in het weekend langer zal open zijn dan in een weekdag.

Belangrijkste informatie

Verantwoordelijken

Om het kot te sluiten of als er problemen zijn, moet eerst de weekverantwoordelijke worden opgebeld. De weekverantwoordelijken zijn:

  • Week van 21 november: Peter De Witte (0486839624)
  • Week van 28 november: Sylvie Micholt (0472785051)
  • Week van 5 december: Luc Lambelin (0486300917)
  • Week van 12 december: Peter Soete (0495459284)
  • Week van 19 december: Lieven Declercq (0486488992)
  • Week van 26 december: Jonathan Schuermans (0484730158)
  • Week van 2 januari: Peter De Witte (0486839624)

Als deze niet bereikbaar zijn en enkel bij problemen, mag Ilse worden gebeld (0494474062)

Alvast veel plezier in het kot…